นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์

ตำแหน่งประธานสมาคมฯ

สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 9
เข้าชม เมื่อวาน 57
เข้าชม เดือนนี้ 407
เข้าชม เดือนก่อน 2,687
เข้าชม ปีนี้ 20,774
เข้าชม ปีก่อน 9,249
เข้าชม ขณะนี้ 2
เข้าชม ทั้งหมด 61,590
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

 สิ้นสุดสมาชิกภาพ เนื่องจากลาออก ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

 24 พ.ย. 2564  32 Views

 สิ้นสุดสมาชิกภาพ เนื่องจากถึงแก่กรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

 24 พ.ย. 2564  20 Views

 รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ รอบ10/2564

 24 พ.ย. 2564  33 Views

  สิ้นสุดสมาชิกภาพ เนื่องจากลาออก ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

 25 ต.ค. 2564  82 Views

 สิ้นสุดสมาชิกภาพ เนื่องจากถึงแก่กรรม ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

 25 ต.ค. 2564  80 Views

 รำยชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ รอบ 9/2564

 25 ต.ค. 2564  154 Views

 สิ้นสุดสมาชิกภาพ เนื่องจากลาออก ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564

 1 ต.ค. 2564  116 Views

 สิ้นสุดสมาชิกภาพ เนื่องจากถึงแก่กรรม ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564

 1 ต.ค. 2564  105 Views

 รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ รอบ 8/2564

 1 ต.ค. 2564  138 Views

 เรื่อง สิ้นสุดสมาชิกภาพ เนื่องจากถึงแก่กรรม ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

 24 ส.ค. 2564  158 Views
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
จำนวนสมาชิก
ข้อมูล ณ 20 พฤศจิกายน 2564

  เงินสงเคราะห์
  600,000 บาท

  เสียชีวิต
  22 ราย

  สมาชิกทั้งหมด
  36,876 ราย

  อัตราเงินสงเคราะห์
  16.31 บาท