นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์

ตำแหน่งประธานสมาคมฯ

สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 46
เข้าชม เมื่อวาน 50
เข้าชม เดือนนี้ 932
เข้าชม เดือนก่อน 1,521
เข้าชม ปีนี้ 14,940
เข้าชม ปีก่อน 9,249
เข้าชม ขณะนี้ 1
เข้าชม ทั้งหมด 49,910
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

 เรื่อง สิ้นสุดสมาชิกภาพ เนื่องจากถึงแก่กรรม ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

 24 ส.ค. 2564  75 Views

 เรื่อง สิ้นสุดสมาชิกภาพ เนื่องจากถึงแก่กรรม ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

 24 ส.ค. 2564  53 Views

 เรื่อง รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ รอบ 7/2564

 24 ส.ค. 2564  75 Views

 สิ้นสุดสมาชิกภาพ เนื่องจากถึงแก่กรรม ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

 20 ก.ค. 2564  155 Views

 รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ รอบ 6/2564

 20 ก.ค. 2564  162 Views

 เรื่อง ชะลอการรับสมัครสมาชิกสมาคมปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ(สฌอน.) กรณีพิเศษ

 24 มิ.ย. 2564  363 Views

 เรื่อง สิ้นสุดสมาชิกภาพ เนื่องจากลาออก ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

 22 มิ.ย. 2564  119 Views

 เรื่อง สิ้นสุดสมาชิกภาพ เนื่องจากถึงแก่กรรม ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

 22 มิ.ย. 2564  154 Views

 เรื่อง รายชื่อสมาชิกสมาคมฌำปนกิจสงเครำะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ รอบ 5/2564

 22 มิ.ย. 2564  134 Views

 เรื่อง สิ้นสุดสมาชิกภาพ เนื่องจากถึงแก่กรรม ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

 20 พ.ค. 2564  217 Views
ข่าวกิจกรรม
คณะผู้ตรวจสอบภายในสมาคม สฌอน.
เข้าตรวจสอบการดำเนินงานสมาคม การบัญชีการเงิน และการดำเนินแผนงานโครงการสมาคม สฌอน.
11 ก.ค. 2653  0 Views
จัดประชุมเจ้าหน้าศูนย์ประสานงานสมาคมฯ และกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน
เพื่อให้บริการสมาชิกสมาคมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
16 ก.ค. 2653  0 Views
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
จำนวนสมาชิก
ข้อมูล ณ 24 สิงหาคม 2564

  เงินสงเคราะห์
  600,000 บาท

  เสียชีวิต
  29 ราย

  สมาชิกทั้งหมด
  36,618 ราย

  ยอดชำระเงินประจำเดือน
  411.00 บาท