นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์

นายกสมาคมฯ

สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 70
เข้าชม เมื่อวาน 85
เข้าชม เดือนนี้ 1,842
เข้าชม เดือนก่อน 3,147
เข้าชม ปีนี้ 8,616
เข้าชม ปีก่อน 30,017
เข้าชม ขณะนี้ 1
เข้าชม ทั้งหมด 157,852
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
จำนวนสมาชิก
ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2566

  เงินสงเคราะห์
  600,000 บาท

  เสียชีวิต
  43 ราย

  สมาชิกทั้งหมด
  44,136 ราย

  อัตราเงินสงเคราะห์
  13.63 บาท