24 พ.ค. 2567 ,  เข้าชม  124  ครั้ง

นายสุพจน์ เมฆสวัสดิ์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ในการเยี่ยมชมศึกษา ดูงานสมาคม สอน. และ สมาคม สสอน. เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคม

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
จำนวนสมาชิก
ข้อมูล ณ 25 กรกฎาคม 2567

  เงินสงเคราะห์
  600,000 บาท

  เสียชีวิต
  28 ราย

  สมาชิกทั้งหมด
  47,270 ราย

  อัตราเงินสงเคราะห์
  12.73 บาท

สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 151
เข้าชม เมื่อวาน 175
เข้าชม เดือนนี้ 5,252
เข้าชม เดือนก่อน 4,829
เข้าชม ปีนี้ 35,263
เข้าชม ปีก่อน 43,471
เข้าชม ขณะนี้ 1
เข้าชม ทั้งหมด 306,347